ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Project] Bộ học lệnh điều khiển RF 315MHz 4 kênh với MSP430

Module điều khiển RF 315MHz học lệnh Thành phần chính mạch gồm MCU MSP430G2452 Module thu RF 315MHz Tay phát RF 315MHz Relay điều khiển Chức năng của mạch Bật - tắt riêng biệt 4 thiết bị. Hỗ trợ học lệnh từ các loại tay phát RF 315MHz. (Phiên bản này chỉ hỗ trợ tay cầm chạy chip SC2262) Phục hồi trạng thái trước khi mất điện.

[Project] Cảm biến không dây đơn giản với MSP430 và nRF24L01

Simple wireless sensor Mạch cảm biến không dây sử dụng MSP430 và module nRF24L01 Thành phần chính của mạch gồm có: MCU MSP430G2553 Module nRF24L01 Cảm biến DS18B20 (Cảm biến số cho dễ dùng) KIT LaunchPad dòng ValueLine Nguyên lý hoạt động của mạch Đo nhiệt độ, điện áp trên mạch Client => Gửi dữ liệu này về Station. Tại Station có nhiệm vụ chuyển dữ liệu này lên PC thông qua UART.