Khóa ứng dụng trên Windows bằng registry

Disallow Run Application

Đôi khi vì 1 lý do nào đó, chúng ta muốn ngăn chặn người khác mở 1 chương trình hoặc chặn không cho virus thực thi file .exe, có thể lên danh sách các ứng dụng được pháp chạy hoặc không thông qua chế độ quản lý quyền hạn Group Policy (Có trên các phiên bản Windows Pro, Enterprise, Ultimate) Hoặc đơn giản hơn là can thiệp vào các khóa Registry, cách này đòi hỏi bạn phải truy cập vào Registry và tạo các khóa cần thiết.

Chú ý: TIP này áp dụng cho hệ điều hành Windows. Các thao tác này thực hiện có tác động đến Registry, vì vậy hãy thật cẩn thận!

Restrictions Error

Tạo rule cấm

Mở hộp thoại Run từ Start Menu hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R (Cần phải chạy trên quyền Administrator)

Gõ vào regedit.exe và Enter để khởi chạy chương trình Registry Editor.

Truy cập vào đường dẫn:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Tạo 1 khóa DWORD 32-bit tên là DisallowRun và đặt giá trị cho khóa này là 1.

Creat DWORD key

Set DWORD value

Tạo 1 KEY trong mục Explorer có tên DisallowRun:

Tạo Key

Trong key này, chúng ta add danh sách những phần mềm hoặc file exe không cho thực thi tại đây. Tạo các giá trị String với thứ tự 1, 2, 3…. và nội dung là tên của các file exe như hình dưới.

Tạo danh sách phần mềm bị chặn

Nhanh hơn thì các bạn có thể tạo file có tên bất kỳ với phần mở rộng là .reg có nội dung như dưới đây để có thể add nhanh hơn.

Chú ý: Điều chỉnh lại danh sách phần mềm muốn khóa theo ý của bạn.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"DisallowRun"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun]
"1"="App_1.exe"
"2"="App_2.exe"

Nhấn double vào file .reg sau đó chọn OK.

Hủy rule cấm

Để Remove những phần mềm chúng ta đã chặn khỏi danh sách chặn thì chúng ta truy cập vào Registry Editor và theo đường dẫn:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun

Sau đó xóa những khóa String tương ứng với phần mềm đã chặn.

Không thích chặn nữa thì có thể xóa luôn 2 khóa:

Xóa hoàn toàn thông qua file .reg với nội dung file .reg là:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"DisallowRun"=-
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun]

Sau mỗi lần thay đổi như vậy, cần restart lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.