To, CC, BCC

CC - BCC trong Email là gì?

Thông thường, chúng ta gửi email ít ai để ý đến các trường CC và BCC này. Vì vậy cũng không ít người chưa hiểu rõ về phần này.

CC và BCC là hai cách gửi bản sao email đến cho một hoặc nhiều hoặc nhiều người khác. Và bạn cũng có thể gửi cho nhiều người bằng cách đưa những địa chỉ đó vào trường To. Nhưng có 1 vài điểm khác biệt để người ta phải tách chúng ra sử dụng cho những mục đích khác nhau.

CC là viết tắt của “Carbon Copy” - hoặc là “Giấy than” cũng đúng.

BCC là viết tắt của “Blind Carbon Copy”.

1. To

Đơn thuần phần này là phần để bạn đưa địa chỉ của những người nhận chính. Cái này không có gì để nói. :D

2. CC - Carbon Copy

Carbon Copy có thể hiểu theo nghĩa đen là hình thức dùng một tờ giấy than để sao chép lại nội dung bức thư mà bạn viết. Qua giấy than sẽ tạo một bản sao khác. Và bản sao này sẽ được gửi đến những người có địa chỉ trong phần CC. Tất cả người nhận sẽ biết được bạn đã gửi nội dùng này cho những ai. VD: Khi bạn gửi email cho Tí, bạn đưa địa chỉ email của Tèo vào trường CC. Sau đó gửi thư thì Tí biết rằng bạn có gửi 1 bản sao cho Tèo, và Tèo cũng biết rằng bạn có gửi 1 bản sao cho Tí.

3. BCC - Blind Carbon Copy

Hình thức này tương tự như CC, tuy nhiên người nhận sẽ không nhìn thấy danh sách những người được nhận khác.

Vậy dùng To, CC, BCC trong email như thế nào

CC và To:

BCC:

Kết luận:

Đơn giản những không phải ai cũng để ý đến. Hiểu và khai thác hợp lý, chúng sẽ đem lại những lợi ích ko nhỏ.