Windows hidden tools

Windows Tools

Microsoft đã thiết kế rất nhiều công cụ mạnh mẽ để có thể khai thác, tùy chỉnh hệ thống cho hệ điều hành của họ. Tuy nhiên có rất nhiều trong số đó được ẩn đi, phải qua quá trình nghịch phá, mày mò thì có thể chúng ta mới biết đến chúng. Tại bài viết này, mình sẽ giới thiệu dần dần những công cụ ẩn trong Windows này. Mình sẽ cập nhật dần mỗi khi mò ra được cái gì đó mới mà nó có ích 1 chút cho quá trình vọc vạch.  :D

1. GodMode - Chế độ của Chúa

Ngay từ cái tên đã cho chúng ta thấy được sức mạnh, thực chất chế độ này giống như 1 lối nhỏ dẫn đến 1 thùng chứa, trong thùng chứa này có rất nhiều các công cụ cho phép tinh chỉnh các thành phần của hệ thống.

Để mở chế độ này, bạn cần tạo 1 folder mới trên Desktop của mình. Sau đó đổi tên thành:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Tên GodMode bạn có thể thay đổi tùy ý, còn chuỗi mã {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} phía sau thì phải giữ nguyên.

Sau khi thay đổi tên, folder này sẽ có hình icon giống của Control Panel.

Nhấn đúp vào icon này, bạn sẽ thấy 1 rừng các công cụ cho phép tùy chỉnh đủ thứ. Rất nhanh và tiện lợi phải không?

Windows Hidden Tool - GodMode

Đã test trên: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1