Cài windows từ ổ cứng

Cài windows từ ổ cứng

Hiện nay, việc cài đặt và phục hồi Windows có thể làm thông qua rất nhiều cách, có thể nhắc đến một số cách như:

Trong thực tế tôi gặp khá nhiều trường hợp cần cài mới lại hoặc repair lại hệ thống, trong khi đó lại không có đủ các dụng cụ cần thiết. Đặc biệt là việc repair lại hệ thống, việc này yêu cầu có bộ cài đặt hoàn chỉnh. Lúc này lựa chọn cài đặt trực tiếp là khả thi nhất.

Yêu cầu

Chủ động sao lưu những dữ liệu quan trọng của bạn.

Tiến hành

Mở Command Prompt

Trên Windows 7

Khởi động lại máy tính và nhấn F8 liên tục để vào chế độ Safe Mode

Vào Safe Mode Windows 7

Chọn Repair your computer => Chọn Command Prompt.

Chọn Command Prompt

Trên Windows 88.1

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run, sau đó nhập câu lệnh:

shutdown /o /r

Vào Safe Mode Windows 8

Sau khi máy tính khởi động lại, nó sẽ tự chuyển vào chế độ Safe Mode. Trên một số dòng máy Laptop như Vaio có thêm nút chức năng Assistant để vào nhanh chế độ này.

Màn hình Safe Mode hiện lên, chọn Troubleshoot => Advanced Options => Command Prompt.

Chọn Command Prompt

Chọn tài khoản máy tính của bạn, nhập password nếu cần.

Bắt đầu cài đặt

Trên cửa sổ Command Prompt, nhập X: (X là ổ đĩa có chứa bộ cài Windows đã giải nén trong phần chuẩn bị lúc trước)

Nếu hệ thống báo lỗi không tìm thấy thì thay thế X bằng D, C, E… đến khi tìm thấy thì thôi. Có thể sử dụng thêm lệnh dir để xem bên trong ổ đĩa có gì.

Tìm folder cài đặt

Nếu muốn coi xem trong máy có những ổ đĩa nào thì sử dụng lệnh DISKPART

List disk

Sau khi xác định rõ thư mục cài đặt ở ổ đĩa nào, di chuyển vào thư mục cài đặt bằng cách sử dụng lệnh CD

Bắt đầu cài đặt

Sau khi gõ và chạy câu lệnh setup.exe, hệ thống sẽ bắt đầu chạy tiến trình cài đặt. Quá trình còn lại giống hệt như là bạn cài đặt thông qua đĩa thông thường.

Bắt đầu cài đặt