Bổ sung từ điển vào Kindle

Cài thêm từ điển vào máy đọc sách Kindle

Máy đọc sách Kindle sử dụng màn hình E-ink tiết kiệm năng lượng, cho khả năng hiển thị như sách giấy giúp bảo vệ mắt và thời gian hoạt động lâu dài. Máy hỗ trợ sẵn từ điển tiếng Anh và Bách khoa toàn thư Wikipedia. Tuy nhiên khi đọc sách tiếng Anh, cần phải tra tiếng Việt khá nhiều. Vì vậy một mod bên diễn đàn tinhte đã tập hợp lại vài bộ từ điển rất tốt để hỗ trợ thêm cho Kindle. Cách thức tải và cài đặt là giống nhau với các từ điển.

Cách cài đặt được trình bày bên dưới, ở đây mình chỉ backup bản từ điển Anh-Việt. Bạn nào cần các ngôn ngữ khác thì truy cập qua link cuối bài viết.

Tải từ điển

Dict Anh - Việt - Anh

Cài file từ điển vào Kindle

Bước 1: Chép từ điển vào Kindle

Sau khi đã tải từ điển Anh - Việt bằng link trên các bạn tiến hành copy vào máy đọc sách Kindle bằng cách gắn cáp USB giữa máy Kindle với Laptop .

Bước 2: Kích hoạt từ điển

Sau khi đã chép từ điển vào máy đọc sách Kindle , các bạn tiến hành kích hoạt nó .

Từ xnohat, tinhte