Hẳn là nhiều người sẽ để ý cái này khi bật cửa sổ Console trên Facebook:

Màn hình console khi nhấn F12 trên Facebook

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi tại sao nó in được chữ stop đỏ lòm mà to banh chành như vậy không?

Rất đơn giản, đó là chúng ta phải styling lại nội dung cho cái log này:

console.log('%c Nội dung', 'thuộc tính css')

Ví dụ:

console.log('%c Mày định làm cái gì???', 'color: #F00; font-size: 50px;');

Ví dụ 2: Tạo chữ stop có viền đen như Facebook:

console.log('%cStop!', 'font-size: 50px; font-weight: bold; color: #F00; text-shadow: 1px 1px #000, -1px -1px #000, -1px 1px #000, 1px -1px #000')

Kết quả:

Kết quả sau khi style lại thông báo console

Bây giờ thì muốn hiển thị to cỡ  nào cũng được, màu mè kiểu gì cũng chơi. Như vậy để tạo ấn tượng thì chỉ cần nhúng dòng thông báo như mong muốn vào file javascript của bạn là được rồi. :v

Từ Kipalog