Thế nào là một Tiến sĩ khoa học?

Một hướng dẫn rất trực quan về định nghĩa của học hàm Tiến sĩ khoa học (PhD.)  do Matthew Might, giảng viên ngành khoa học máy tính tại đại học Utah sử dụng để giải thích cho sinh viên của mình.

Ghi chú: PhD là chữ viết tắt của “Doctor of Philosophy”.

Kiến thức nhân loại

Hình tròn này tượng trưng cho toàn bộ kiến thức của nhân loại.

Bậc tiểu học

Sau khi bạn hoàn thành bậc tiểu học, bạn biết được 1 chút trong số đó.

Bậc trung học

Sau khi hoàn thành bậc trung học phổ thông, bạn biết nhiều hơn chút nữa.

Đại học

Sau khi hoàn thành đại học, bạn đã biết nhiều hơn và có tập trung vào chuyên ngành nào đó.

Thạc sĩ

Và ở bậc thạc sĩ, bạn đã có hiểu biết sâu hơn về chuyên ngành đó.

Ngâm cứu

Việc nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu các kiến thức về chuyên ngành sẽ đưa bạn đến gần hơn với ranh giới của loài người.

Ngâm cứu nhiều hơn

Và khi đến ranh giới này, bạn bắt đầu tập trung hơn nữa…

Push, push more...

Bạn nỗ lực hết sức để đẩy ranh giới đó ra xa hơn nữa…

Thành công

Cho đến một ngày, ranh giới đó được mở rộng hơn 1 chút.

PhD.

Vết nứt đó chính là danh hiệu Tiến sĩ khoa học.

Get high...

Tất nhiên là cách nhìn thế giới của bạn sẽ khác đi nhiều.

Bức tranh tổng thể

Và đừng quên nhìn lại bức tranh tổng thể. … Đừng bao giờ ngừng nỗ lực… Hàng ngàn nhà khoa học trên thế giới đã và đang cố gắng để đẩy hình tròn ngày càng rộng hơn nữa. :)