MicroApache Webserver

MicroApache Webserver

Phiên bản Webserver cực nhỏ chạy trên windows, bao gồm Apache và PHP. Được kế thừa từ “DokuWiki on a Stick”, phiên bản này tôi đã mod lại với việc nâng cấp Apache và PHP lên phiên bản cao nhất ở hiện tại.

Dung lượng rất nhẹ, sau giải nén chỉ chiếm hơn 10MB, hỗ trợ mã nguồn PHP đơn giản, SQLite, CURL… (Chi tiết xem phpinfo.php)

Dễ dàng có thể copy và chạy ngay mà không cần cài đặt.

Sử dụng

Bạn có thể chỉnh sửa cấu hình của webserver tại ./conf/httpd.conf./php.ini

Mã nguồn đặt tại ./htdocs

Cấu hình hiện tại: Server hoạt động tại port 80.

Truy cập http://localhost/ trên máy của bạn hoặc http://your_IP/ từ máy khác trong mạng LAN để truy cập vào server.

Change Log

Warning

Phiên bản này là phiên bản rút gọn, lược bỏ rất nhiều chức năng bảo mật. Vì vậy chỉ sử dụng trong mạng nội bộ, hoặc trực tiếp trên local.

Download

Download MicroApache-PHP